Hơn 255 tỉ đồng thực hiện chương trình nông thôn mới

989

Sau quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt của xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới, khang trang hơn.

Trạm y tế xã Nga Thanh được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quỳnh Chi

Đổi thay từ ý thức người dân

Chủ tịch UBND xã Nga Thanh Vũ Ngọc Tiến cho biết, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã đã chủ động xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn đã thay đổi toàn diện, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân trong xã có ý thức hơn trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng – pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

Được biết, tại xã Nga Thanh, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ buôn bán bảo đảm thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Tổng sản lượng lương thực đạt 104 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 390kg. Tổng giá trị thu nhập đạt 206,087 tỉ đồng. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm.

Nga Thanh có vị trí thuận lợi, có tuyến đường Tỉnh lộ 524 đi qua rất thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa với các xã lân cận trong huyện tạo nên môi trường lành mạnh thu hút tư thương gần xa. Bên cạnh đó, người dân Nga Thanh luôn đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo nên sự thống nhất cao giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đây là nguồn sức mạnh to lớn để xã Nga Thanh vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, với những bước đi vững chắc nâng cao thu nhập cho người dân. 

Đời sống được cải thiện

Với việc xây dựng NTM, xã Nga Thanh có cơ chế hỗ trợ kích cầu 10% kinh phí làm đường giao thông thôn xóm; hỗ trợ 20% cho các gia đình chuyển đổi, cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế; hỗ trợ 20 triệu đồng/1 nhà văn hóa thôn xây mới. 

Hiện nay, toàn xã có 131 cơ sở kinh doanh, buôn bán vừa và nhỏ, trong đó có 34 cơ sở kinh doanh dịch vụ xe ôtô các loại; 37 cơ sở bán hàng tạp hóa; 24 cơ sở kinh doanh, buôn bán cói lõi. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, hộ khá, hộ giàu chiếm trên 69%, tỉ lệ hộ nghèo tính đến tháng 6 năm 2019 là 3,43%; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 6.2019 là 2,59% (không tính hộ nghèo thuộc diện bảo trợ).

Trong những năm qua, xã đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động nhân dân đóng góp, vận động con em Nga Thanh đang học tập và công tác trong và ngoài tỉnh ủng hộ cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ dân sinh. Tổng kinh phí đã thực hiện là trên 255 tỉ đồng. 

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/hon-255-ti-dong-thuc-hien-chuong-trinh-nong-thon-moi-774314.ldo