Hội người cao tuổi xã Nga Thủy với phong trào “nêu gương sáng” xây dựng nông thôn mới

2797

Những năm gần đây, hội người cao tuổi (NCT) xã Nga Thủy luôn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “nêu gương sáng” gắn với việc xây dựng NTM. Phong trào đã được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

Hiệu quả tích cực từ việc sinh hoạt hội người cao tuổi
Hiệu quả tích cực từ việc sinh hoạt hội người cao tuổi (Hình minh họa)

Hội NCT xã Nga Thủy có 670 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Những năm qua, Hội luôn chấp hành tốt và tích cực vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, các hội viên NCT đã động viên chon cháu hiến đất, đóng góp tiền của, vật chất, ngày công lao động chung sức xây dựng NTM, trong đó đã tự nguyện hiến 1366m2 đất thổ cư, tháo dỡ 500m2 tường rào, chặt hạ 165 cây ăn quả và cây gỗ để giải tỏa xây dựng các tuyến đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp ủng hộ 182.335.000 đồng để tham gia xây dựng NTM.

Thực hiện phong trào “Ông bà cha mẹ con cháu hiếu thảo” những năm qua, ban chấp hành hội NCT đã phát động phong trào đến toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn xã, thi đua thực hiện tốt phong trào do hội các cấp phát động; kết quả bình xét được 168 lượt “ông bà cha mẹ mẫu mực” và 120 “con cháu hiếu thảo”. Bên cạnh đó, với phong trào “nêu gương sáng”, ban chấp hành hội đã chỉ đạo 10 chi hội động viên hội viên, gia đình hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi, tích cực chuyển đổi diện tích đất cói được quy hoạch sang làm ao, đầm nuôi thủy sản.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, lớp NCT đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa góp phần xây dựng làng, xã văn hóa. Các cụ luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, hàng năm gia đình hội viên NCT được công nhận gia đình văn hóa ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, hội viên NCT còn nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, lớp NCT đã đi đầu trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội NCT xã Nga Thủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nêu gương sáng” gắn với xây dựng NTM để mỗi cán bộ, hội viên NCT là những tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của xã Nga Thủy nói riêng và huyện Nga Sơn nói chung.

Nguồn: Đài truyền thanh Nga Sơn