Học và làm việc theo Bác , thôn Hải Bình xa Nga Hải đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu

253

“Mỗi cá nhân gương mẫu sẽ tạo nên tập thể gương mẫu, vững mạnh.” Thấm nhuần quan điểm đó, Chi bộ thôn Hải Bình xã Nga Hải luôn đề ra nhiều giải pháp, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác, tạo sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu và niềm vui lớn đã đến với Cán bộ và Nhân dân thôn Hải Bình khi Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận thôn Hải Bình đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu ngày 27 /12 /2021.

Thôn Hải Bình xã Nga Hải có 244 hộ với 776 nhân khẩu, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, Chi bộ đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, thành lập Ban phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thôn. Trên cơ sở đó thôn đã xây dựng kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, thông qua hội nghị nhân dân trong thôn làm cơ sở pháp lý cho Ban phát triển thôn triển khai thực hiện. Ban phát triển thôn đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo từng năm, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và thực hiện.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban phát triển xây dựng NTM kiểu mẫu thôn như: Chi hội Nông dân chịu trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, Chi hội Phụ nữ đảm nhận phần việc xây dựng nhà sạch, vườn mẫu và làm tốt công tác vệ sinh môi trường ở các khu dân cư…”. Bằng cách làm “rõ kế hoạch, rõ người, rõ việc” và kết hợp linh hoạt giữa “dân vận khéo” với phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, trong 2 năm, thôn Hải Bình đã huy động được trên 14 tỷ đồng để xây dựng thôn kiểu mẫu trong đó,

vốn ngân sách nhà nước 200 triệu đồng, vốn cộng đồng nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, ngày công 230 triệu đồng, vốn huy động con em xa quê hỗ trợ: 1 tỷ 900 triệu đồng, vốn tín dụng: 1tỷ 500 triệu đồng, Nhân dân tự đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các công trình, xây dựng chỉnh trang nhà ở 10 tỷ 200 triệu đồng. Sau 2 năm triển khai, thôn Hải Bình đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, bộ mặt nông thôn của thôn trở nên khang trang, hiện đại và đáng sống, toàn thôn đã kiên cố hóa được 4,85km/4,85 km đường giao thông nông thôn, đường điện sáng cao áp, xây bồn hoa, trồng cây xanh, kè kênh mương, xây dựng sân thể thao, đường trục chính nội đồng cơ bản đã được bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện. Đặc biệt, năm 2021 thôn đã xây dựng nhà văn hóa thôn với diện tích 250 m2, công trình phụ, nhà kho, tường bao, khuôn viên, sân cây cảnh, hệ thống thoát nước; các thiết chế phục vụ hoạt động làng văn hóa với tổng số tiền kinh phí là trên 1,4 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Nhân dân trong thôn đã tích cực phát triển mô hình sản xuất mới, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; ứng dụng khoa học, công nghệ, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi mới có hiệu quả cao vào sản xuất; ứng dụng sản xuất theo hướng công nghệ cao như xây dựng nhà lưới, sản xuất giống hoa Phong Lan…, phát triển các mô hình chăn nuôi, hiện toàn thôn có 7 hộ xây dựng gia trại tổng hợp, có 35 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nông hộ,… Cùng với đó, trong những năm qua các hộ gia đình cá nhân trong thôn cũng tích cực phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại ngành nghề nông thôn như: Xây dựng, cơ khí, nghề mộc, may mặc, buôn bán…toàn thôn có 16 xe ô tô các loại, có 2 máy gặt đập liên hoàn, có 02 máy làm đất, có 12 người xuất khẩu lao động… Đây chính là điều kiện, là điểm tựa cho kinh tế của thôn Hải Bình phát triển, nhờ vậy, đời sống Nhân dân trong thôn không ngừng được nâng lên qua từng năm. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 69 triệu đồng/người/năm. Đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, hộ khá, hộ giàu chiếm trên 40.%; tỷ lệ hộ nghèo là 0%.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM ngày càng được nâng cao chất lượng và đi vào cuộc sống. Các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, gia đình văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chất lượng giáo dục được giữ vững, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ. Ngoài ra, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế; đến nay tỷ lệ người tham gia mua BHYT trong toàn thôn đạt 97,32%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 6,6 %.

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng thực hiện: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, định kỳ hàng tháng phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh. Rác thải được thu gom, phân loại và xử lý đảm bảo theo quy định, cảnh quan môi trường dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Ngoài ra, Hàng năm Chi bộ xây dựng Nghị quyết, Ban phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được quan tâm. Tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân lao động sản xuất và đã thực sự là cầu nối giữa cấp ủy với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn

dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, chung sức xây dựng nông thôn mới ở thôn.

Bằng nhiều giải pháp, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân, đến nay thôn Hải Bình xã Nga Hải đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu. Ngày 27-12-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận thôn Hải Bình xã Nga Hải đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu.

Tự hào và vinh dự là thôn nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đang tiếp tục phát huy tinh thần, tấm gương của Bác Hồ kính yêu để xây dựng quê hương thực sự trở nên kiểu mẫu, xứng đáng là một vùng quê đáng sống của huyện Nga Sơn