Học tập và làm theo Bác để xây dựng quê hương Nga Sơn giàu đẹp, văn minh

1475

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, xứng đáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Thấm nhuần tinh thần ấy, cán bộ và nhân dân huyện Nga Sơn đã biến việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành phong trào sâu rộng, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Văn nghệ chào mừng hội nghị Phong trào sâu rộng

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW vào tháng 5 năm 2011 “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn khóa XXI đã ban hành Kế hoạch số 37 để triển khai. Hàng năm, huyện đều ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai các chuyên đề, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn cũng phát động 3 phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015 với 3 nội dung lớn, trong đó có việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, nhiều chỉ thị với nội dung liên quan, như: “Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, học sinh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tăng cường giáo dục ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”, “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới”… được ra đời và triển khai.
Để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thể đồng tình hưởng ứng, MTTQ, các ngành, đoàn thể của huyện cũng chủ động phát động nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chung sức xây dựng nông thôn mới”, “5 không 3 sạch”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”,  “Cựu chiến binh gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xây dựng nông thôn mới”…
Việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn.
Nhân lên các điển hình
Hơn 4 năm qua, các địa phương, đơn vị, các ban, ngành trong huyện đã biểu dương, khen thưởng gần 500 tập thể, gơn 1.000 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cấp huyện cũng đã biểu dương, khen thưởng 116 lượt tập thể, 225 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19-5) hàng năm. Từ các phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện lên hơn 13%, thu nhập bình quân  đầu người từ 12,5 triệu đồng (năm 2011), lên 19 triệu đồng (năm 2014). Học tập tấm gương của Bác các tầng lớp nhân dân trong huyện đẩy mạnh phong trào lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Đã có 366,77 ha đất được nhân dân tình nguyện hiến để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội.
Lĩnh vực văn hóa – xã hội của huyện cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, các phong trào xây dựng, nâng cao chất lượng làng văn hóa, thu hút sự tham gia và đồng thuận trong nhân dân. Đến hết năm 2012, huyện đã có  100% làng, cơ quan, trường học, 25/27 xã, thị trấn khai trương, phát động xây dựng xã chuẩn văn hóa nông thôn mới. Các trường học trên địa bàn đã phát động nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh con hộ nghèo vươn lên học giỏi, tiêu biểu như: Trường THPT Ba Đình, Trường THPT Mai Anh Tuấn, các trường THCS: Chu Văn An, Nga Trường, Nga Văn, Nga Giáp, Nga Thủy, Trường Tiểu học các xã: Nga Lĩnh, Nga Nhân, Trường Mầm non Nga Điền.
Tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm bọc lá rách, uống nước nhớ nguồn được nhân lên trong cộng đồng dân cư. Gần 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân, con em xa quê và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ trung bình hơn 900 triệu đồng mỗi năm vào Quỹ vì người nghèo của huyện. Từ đó, huyện đã hỗ trợ kinh phí cho 65 hộ đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở.
Lãnh đạo huyện Nga Sơn xác định, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm cả đời. Những điển hình và thành công nói trên mới chỉ là kết quả ban đầu. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo chiều sâu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhân lên những tấm lòng nhân ái, tinh thần chia sẻ, tạo động lực cho xây dựng và phát triển của từng gia đình, quê hương.