Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Nga Sơn

1333

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) ở huyện Nga Sơn đã đi vào chiều sâu và ngày càng được nâng cao về chất lượng hoạt động, tránh hình thức, chạy theo thành tích…

Lễ hội truyền thống tại xã Nga An được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho Nhân dân sinh hoạt văn hóa tinh thần.

Hàng năm, ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và bám sát vào kế hoạch đã xây dựng để triển khai xuống BCĐ cấp xã, thị trấn, các thành viên của BCĐ tổ chức thực hiện. Cuối năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của từng đơn vị và thành lập đoàn thẩm định, kết quả xét công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra, BCĐ hoạt động theo quy chế định kỳ họp 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần và họp tổng kết cuối năm, đánh giá bình xét thi đua gắn với các hoạt động chuyên môn khác. Với cách làm này đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến sâu sắc cho phong trào trên địa bàn huyện. Đó là những thành tích nổi bật được thể hiện ở kết quả thực hiện 5 nội dung trong phong trào và kết quả thực hiện 7 phong trào. Theo đó, đến nay toàn huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống còn 2,18%; hộ giàu, khá tăng nhanh. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có vụ việc phức tạp xảy ra, hạn chế đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Hiện ở Nga Sơn đã có 100% số thôn, xóm có hương ước, được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; 100% đám cưới, đám tang và lễ hội được tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống dân tộc; 100% số thôn, xã đều có quy hoạch quỹ dành riêng cho xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và đạt chuẩn…

Năm 2019, tỷ lệ danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt 84%. Đến nay, 24/24 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2019 có 159 thôn đăng ký công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tiểu khu văn hóa và đã công nhận 153 thôn văn hóa (vượt chỉ tiêu so với tỉnh là 44 thôn). Hiện nay, tổng số danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu là 98/133 đơn vị, đạt 73,6%, số cơ quan, đơn vị được công nhận lại danh hiệu là 27 đơn vị. Đối với Nga Sơn, hoạt động tập luyện thể dục, thể thao của Nhân dân hàng năm được diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú. Tổng số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 50,2%… Bà Mai Thị Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Nga Sơn cho biết: Nhờ những cách làm phù hợp nên thời gian qua các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tình làng, nghĩa xóm được gắn kết, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng được đề cao. Phong trào đã đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp Nhân dân…

Những năm qua, xã Nga An luôn nằm trong top đầu của huyện Nga Sơn khi thực hiện phong trào. Đặc biệt, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đối với Nga An cũng có những cách làm khác. Theo chia sẻ của công chức văn hóa xã Nguyễn Thị Mai thì đối với việc tang, 100% các đám hiếu đều được thông báo trên loa truyền thanh của xã chứ không chỉ riêng trên loa phát thanh thôn. 100% các đám hiếu đều được ban tổ chức lễ tang ở thôn đứng ra tổ chức đồng thời ban phúng viếng lễ tang ở xã cũng đến để phúng viếng, chia buồn cùng gia quyến. Qua đó, càng gắn chặt tình đoàn kết của người dân trong thôn, ở xã…

Cùng với Nga An, xã Nga Yên cũng là xã luôn dẫn đầu trong các phong trào văn hóa. Hiện Nga Yên có 3/3 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa. Trong đó, 3/3 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa 5 năm trở lên; số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên đạt tỷ lệ 80%… Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND xã Nga Yên Phạm Bá Bốn cho biết: Đảng ủy, UBND xã đã giao cho BCĐ phong trào tập trung chỉ đạo các làng văn hóa, khu dân cư tổ chức tốt phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp Nhân dân trong xã, nòng cốt là gia đình, dòng họ và địa bàn thôn xóm…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về các hoạt động của phong trào, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu các đăng ký công nhận các danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm xây dựng nếp sống văn hóa chuẩn mực trong đời sống xã hội…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/hieu-qua-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-o-huyen-nga-son/121545.htm