Đột phá trong xây dựng NTM ở Nga Trường

1056

Bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2012, xã Nga Trường (Nga Sơn) mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng/ người/ năm. Đến nay, sau 6 năm triển khai, bằng những hướng đi phù hợp, cách làm sáng tạo, cùng sự hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân trong xã, Nga Trường đã thay đổi cả về diện mạo và đời sống. Năm 2017 Nga Trường được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

Từ chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân

Là một xã thuần nông, Nga Trường (huyện Nga Sơn) xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nền móng, phát triển ngành nghề, dịch vụ là khâu đột phá nhằm  nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí đặc biệt quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Chính vì vậy, xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ngành nghề dịch vụ  phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân, nhu cầu thị trường, thực hiện liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm. Hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa thế mạnh như: Khoai Tây xuân, cây Bí xuân, cây hoa các loại; quy hoạch các vùng chuyên canh năng xuất, chất lượng hiệu quả cao bằng các loại lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao, ngô nếp, cây bí đỏ…

Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi hoạt động có hiệu quả đã liên kết với các công ty, doanh nghiệp có uy tín cung ứng và bao tiêu sản phẩm cho nông dân góp phần ổn định thị trường và đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt có sự liên kết mạnh mẽ giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) từ việc tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, từng bước đổi mới trong tổ chức sản xuất nông nghiệp đã giúp khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phân tán ruộng đất; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất giúp làm giảm chi phí đầu tư, tăng năng xuất, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người nông dân.

Chăn nuôi cũng là lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong nông nghiệp, vì vậy xã đã tập trung chỉ đạo chăn nuôi đi cùng với phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một góc trung tâm xã Nga Trường.

Bên cạnh ngành nông nghiệp xã đã chú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ  thương mại, chỉ đạo nhân dân địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp, tích cực tìm kiếm công ăn việc làm, mở mang ngành nghề, dịch vụ thương mại, đi làm công nhân, đi xuất khẩu lao động… góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Chủ trương đúng đắn cùng với cách làm hợp lý của xã góp phần giúp đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn xã đạt dưới 5%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với nhiều ngành, nghề mới đem lại thu nhập cao hơn cho người dân. Năm 2017, tổng giá trị thu nhập của xã đạt hơn 139.674 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng/ người/ năm. Các ngành thương mại, dịch vụ và ngành nghề xây dựng cơ bản chiếm tới 80% cơ cấu ngành kinh tế của địa phương này. Vấn đề lao động, việc làm từ đây cũng được giải quyết tốt hơn với sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp. Toàn xã hiện có 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, hàng trăm hộ sản xuất kinh doanh cá thể với nhiều ngành, nghề khác nhau đang hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ khá, giàu tăng nhanh. Từ khi thu nhập của người dân được nâng lên, xã đẩy mạnh triển khai thực hiện các tiêu chí về an sinh xã hội như y tế, điện, trường học, nhà ở dân cư… nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhà văn hóa xã Nga Trường được đầu tư xây dựng khang trang.
Đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, do vậy việc xã hội hóa các nguồn vốn thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã thực hiện khá tốt. Người dân đồng thuận góp công, góp sức, góp của cùng chính quyền xây dựng NTM, đặc biệt là việc hiến đất thổ cư, hiến đất vườn, đất nông nghiệp để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới xã đã huy động được 128.291 tỷ đồng, phần lớn các nguồn vốn huy động được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn, như: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…

Để có được thành công trong hành trình xây dựng NTM như hôm nay, nhân tố quan trọng không thể không kể đến là sự tham gia, hưởng ứng, đóng góp của người dân địa phương cũng như con em xa quê đã dồn tâm, dồn sức để xây dựng xã NTM. Bộ mặt nông thôn Nga Trường đã “thay da đổi thịt”, khang trang hơn, sạch đẹp hơn. 100% đường giao thông liên xã, đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa và nhựa hóa, đường trục thôn, xóm cứng hóa đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội, đường trục chính nội đồng cơ bản được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. 11/11 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, nhiều gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 7/11 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh… Những kết quả đạt được trên các tiêu chí đã cho thấy sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã và sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân địa phương.

Nông dân xã Nga Trường thu hoạch khoai tây.

Từ những kết quả đã đạt được, sau khi MTTQ tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công cuộc xây dựng NTM, hầu hết nhân dân đều hài lòng, phấn khởi với tỷ lệ hài lòng bình quân các tiêu chí đạt 96,65%.

Hân hoan trong niềm vui NTM, ông Trần Văn Long – Chủ tịch UBND xã Nga Trường vui vẻ cho biết: Sau 6 năm triển khai thực hiện, được công nhận xã đạt chuẩn NTM là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây cũng chính là động lực để Nga Trường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo để tiếp tục nhân lên hiệu quả và giá trị của những thành tựu đã đạt được. Không chỉ xây dựng xã đạt chuẩn NTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nga Trường quyết tâm phấn đấu để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và chất lượng các tiêu chí được nâng lên. Nỗ lực xây dựng địa phương giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa và trở thành đơn vị vững mạnh tiêu biểu.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/xa-hoi/dot-pha-trong-xay-dung-ntm-o-nga-truong.html