Đảng bộ huyện Nga Sơn quan tâm công tác phát triển Đảng vùng đồng bào có đạo

1002

Những năm qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn xác định công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo là nhân tố góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ.

Một góc xã Nga Liên.

Hàng năm, các cấp ủy cơ sở tiến hành khảo sát về số lượng, chất lượng quần chúng là người có đạo để xây dựng kế hoạch, tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên, chọn cấp ủy viên có kinh nghiệm, uy tín và am hiểu về tôn giáo phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng người có đạo để kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo để giải quyết kịp thời nhu cầu, đảm bảo theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo mối đoàn kết lương – giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. Qua phong trào thi đua lao động, công tác tại cơ sở, những quần chúng tiêu biểu được đoàn thể lựa chọn giới thiệu cho chi bộ xem xét, đưa vào nguồn phát triển Đảng và cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Huyện ủy tổ chức. Trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp ủy luôn chú trọng đến những quần chúng ưu tú là người có đạo; những vùng có đông quần chúng có đạo sinh sống.

Nga Liên là một trong bốn xã trên địa bàn huyện Nga Sơn có tỷ lệ người dân theo đạo đông (93,7%). Đảng bộ xã có 16 chi bộ, với 226 đảng viên, trong đó 9 chi bộ nông thôn. Đồng chí Tống Thanh Minh, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Chú trọng phát triển đảng viên là người có đạo nhằm tạo nguồn cán bộ tại chỗ, trong 5 năm (2015-2020), đảng bộ xã đã kết nạp được 35 đảng viên mới, trong đó có 18 đảng viên là người có đạo. Công tác phát triển đảng viên là người có đạo đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt; tạo niềm tin, sự ủng hộ của người dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhờ phát huy dân chủ, khơi dậy sức dân, tranh thủ nội lực, phát huy ngoại lực, năm 2017, xã đã về đích NTM và đang nỗ lực hoàn thành xã NTM nâng cao vào năm 2022.

Đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện Nga Sơn coi công tác phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo là nhân tố góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ. Để cụ thể hóa Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 7-6-2007 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”, Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 21-11-2016 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên vùng giáo” và đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn năm 2017. Hàng năm, các cấp ủy cơ sở tiến hành khảo sát về số lượng, chất lượng quần chúng là người có đạo để xây dựng kế hoạch, tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên; chọn cấp ủy viên có kinh nghiệm, uy tín và am hiểu về tôn giáo phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng người có đạo để kết nạp Đảng.

Từ những chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong công tác phát triển đảng viên vùng giáo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo. Từ khi triển khai Quy định số 123 của Bộ Chính trị đến nay, toàn huyện kết nạp được 163 đảng viên mới là người có đạo, nâng tổng số đảng viên là người có đạo lên 320 đảng viên, chiếm 4,5% so với tổng số đảng viên trong toàn huyện. Công tác phát triển đảng viên là người có đạo đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt ở vùng đồng bào có đạo, đồng thời thực hiện các chính sách tôn giáo, đoàn kết lương giáo của Đảng và Nhà nước; tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận của đồng bào có đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh toàn diện.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dang-bo-huyen-nga-son-quan-tam-cong-tac-phat-trien-dang-vung-dong-bao-co-dao/124361.htm