Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Nga Sơn

1471

Mới đây, Hội Cựu chiến binh huyện Nga Sơn vừa tổ chức đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ 5, giai đoạn 2009- 2014.

635062543

Trong 5 năm qua cùng với việc xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, các cấp hội CCB huyện Nga Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.

Hiện nay toàn huyện có 48 trang trại, 259 gia trại tổng hợp, 28 doanh nghiệp do hội viên Cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động là con em hội viên.Trong phong trào chung sức xây dựng nông thông mới, hội viên ở các cơ sở đã hiến 12 000 m2 đất thổ cư để mở rộng đường nông thôn, tham gia đóng xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương.

635062548

Hội Cựu chiến binh huyện cũng đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Với những  kết quả đạt được, hội Cựu chiến binh huyện Nga Sơn đã được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 3 cờ thi đua và nhiều phần thưởng khác.

Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới./.
Thu Minh < Đài truyền thanh Nga Sơn >

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/van-hoa-xa-hoi/dai-hoi-thi-dua-cuu-chien-binh-guong-mau-huyen-nga-son-lan-thu-5-giai-doan-2009-2014.html