Untitle2d

Ông Hiếu lúc còn sống và vợ. (Chụp lại từ ảnh tư liệu của gia đình)

Đẹp mãi chuyện tình thời chiến trận. Ảnh TL.

anh_2