anh_2

Ông Hiếu lúc còn sống và vợ. (Chụp lại từ ảnh tư liệu của gia đình)

Ông Đào Văn Hiếu với thiếu nhi Điện Biên trong ngày kỷ niệm 10 năm giải phóng Điện Biên (1954-1964).

anh_1
Untitle2d