anh_1

Ông Hiếu lúc còn sống và vợ. (Chụp lại từ ảnh tư liệu của gia đình)

Ông Hiếu lúc còn sống và vợ. (Chụp lại từ ảnh tư liệu của gia đình)

anh_2