Cấp đổi bằng di tích đối với di tích và danh lam Phủ Trèo xã Nga An

1663

Ngày 30-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích năm 2015 và cấp đổi bằng di tích trước năm 2003

943340_334843269980437_1185053352_n

Thực hiện Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 15-1-2016 của UBND tỉnh, có 14 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh được xếp hạng năm 2015, trong đó 11 di tích lịch sử và 3 di tích danh lam thắng cảnh.  UBND các huyện và UBND các xã, thị trấn (nơi có di tích) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Về việc cấp đổi bằng xếp hạng di tích, có 3 di tích được đổi bằng đó là các di tích lịch sử: Đình – Nghè tướng quân Phan Độc Giác, xã Đông Hoàng (Đông Sơn); Bia ký – nơi thờ Khằm Ban –  bản Khằm, xã Hồi Xuân (Quan Hóa); Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh khu vực Phủ Trèo, xã Nga An (Nga Sơn).

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/van-hoa/n149500/Trao-bang-xep-hang-di-tich-nam-2015-va-cap-doi-bang-di-tich-truoc-nam-2003