BTV Huyện đoàn Nga Sơn phối hợp tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực tư vấn- hướng nghiệp, GTVL và XKLĐ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn huyện

1342

Sáng ngày 23/8/2019 BTV Huyện đoàn Nga Sơn phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và GTVLTNTH tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực tư vấn- hướng nghiệp, giới thiệu việc làm(GTVL) và xuất khẩu lao động(XKLĐ) cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn huyện. Về dự, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức lớp tập huấn có Ban Giám đốc Trung tâm và BTV Huyện đoàn Nga Sơn, cùng các đ/c cán bộ các phòng của Trung tâm hướng nghiệp, DN và GTVLTNTH. Tham gia lớp học là các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các đoàn xã- thị trấn, Đoàn các trường THPT, Trung cấp Nghề trên địa bàn huyện.

Giảng viên Trung tâm đã trực tiếp đứng lớp, trao đổi, cung cấp các chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án của Trung ương Đoàn và các chủ trương, chính sách cụ thể của tỉnh về nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, du học và XKLĐ; thông tin thị trường lao động trong nước, trong tỉnh; kiến thức kỹ năng tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; tư vấn du học và xuất khẩu lao động cho ĐVTN; giúp cán bộ đoàn có căn cứ chắc chắn, cụ thể để tư vấn cho ĐVTN chọn ngành, chọn nghề, chọn trường phù hợp với khả năng, năng khiếu, điều kiện của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Nguồn: http://tuoitrethanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/tu-van-nghe-nghiep-amp;-viec-lam/btv-huyen-doan-nga-son-phoi-hop-to-chuc-lop-tap-huan-nang-cao-nang-luc-tu-van-huong-nghiep-gtvl-va-xkld-cho-doi-ngu-can-bo-doan-chu-chot-trong-toan-huyen.html