Bài học từ đại hội các Đảng bộ điểm của tỉnh

1540

4 huyện, thành phố gồm Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh và T.P Thanh Hóa được Tỉnh ủy chọn Đại hội Đảng bộ điểm của tỉnh đến nay đều đảm bảo đúng tiến độ.

news_92320hh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Nga Thạch trao đổi trong giờ giải lao.

* Đảng bộ huyện Nga Sơn có 2 đơn vị được chọn đại hội điểm là Đảng bộ Chi cục Thuế và Đảng bộ xã Nga Thạch, và đã hoàn thành đại hội trong tháng 3.
Các Đảng bộ đã chuẩn bị đầy đủ văn kiện theo quy định, chất lượng cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Đại hội đã tổ chức thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và chương trình Đại hội đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Công tác nhân sự tiến hành bầu một lần đủ số lượng, đúng nguồn cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Mai Văn Hải cho biết: Các Đảng bộ còn lại đang tiến hành đại hội, đến ngày 20/4 sẽ xong. Đối với Đảng bộ huyện, dự kiến đại hội vào trung tuần tháng 5. Về nhân sự cơ sở Huyện ủy đã chỉ đạo các bước làm quy trình nhân sự khoa học, chặt chẽ. Đến thời điểm này chưa có đơn thư, khiếu kiện nào. Một số Đảng bộ khó khăn, nhất là cán bộ nữ, trẻ, thì kiên quyết chỉ đạo theo đúng mục tiêu đặt ra. Đại hội Đảng bộ huyện đã chuẩn bị xong báo cáo chính trị, công khai lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ. Những ý kiến đóng góp của các đồng chí là sự trăn trở, tâm huyết cho hướng đi mới của Đảng bộ. Nguồn nhân sự Đảng bộ huyện dự kiến cũng như tỷ lệ nữ và trẻ theo đúng hướng dẫn của TW…

* Đảng bộ huyện Ngọc Lặc có 2 đơn vị đại hội điểm là Đảng bộ xã Ngọc Liên và Đảng bộ xã Lam Sơn. Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Thị Bách thì: Đảng bộ có gần 6.100 đảng viên sinh hoạt ở 53 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tại 2 đơn vị đại hội điểm, phương án nhân sự được BCH khóa cũ chuẩn bị chu đáo, đảm bảo số dư 15%, nên tại đại hội có sự đồng thuận rất cao, đúng theo phương án nguồn nhân sự đã được Huyện ủy phê duyệt, tỷ lệ nữ đạt 20%, trẻ 15%. Nhìn chung trong toàn Đảng bộ huyện công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Toàn Đảng bộ cơ sở đang đồng loạt tổ chức đại hội và đến 15/4 sẽ xong. Đảng bộ huyện sẽ đại hội vào cuối tháng 5.

* Đảng bộ huyện Như Thanh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quách Văn Tuấn cho biết 3 đơn vị đại hội Đảng bộ điểm là Đảng bộ UBND huyện, Đảng bộ thị trấn Bến Sung, Đảng bộ xã Mậu Lâm đã tổ chức đại hội xong. 3 điểm đại hội này có nhiều đổi mới, tập trung xây dựng được nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những bước đột phá, và không có đơn vị nào trật nguồn nhân sự. Huyện đã triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị kịp thời, hiệu quả, các kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết, có thời gian, lộ trình từng bước, duyệt quy hoạch nhân sự A1 và A2 sớm, kịp thời, quan tâm đến việc củng cố lại các đơn vị. Khi các đơn vị có các vấn đề cần giải quyết thì huyện giải quyết kịp thời, dứt điểm trên cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng trong nhân dân. Dự kiến đến ngày 9/4 sẽ kết thúc đại hội Đảng bộ cơ sở. Đại hội Đảng bộ huyện sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2015.

* Thành ủy T.P Thanh Hóa đã chọn 3 đơn vị đại hội điểm là: Đảng bộ phường Đông Cương, phường Điện Biên và Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị để rút kinh nghiệm. Các đơn vị đại hội điểm đã chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó đặc biệt chú trọng chuẩn bị tốt 2 nội dung quan trọng là báo cáo chính trị, kiểm điểm của cấp ủy, thực hiện các bước quy trình nhân sự… Tại đại hội Đảng bộ cả 3 đơn vị điểm đều bầu đủ số lượng, cơ cấu BCH (bầu 1 lần) như đề án nhân sự đã chuẩn bị và được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Các đơn vị còn lại sẽ đại hội xong trước ngày 10/4. Đảng bộ thành phố sẽ đại hội vào trung tuần tháng 5/2015. Báo cáo chính trị thành phố đã xin ý kiến tỉnh, các ngành và 90 tổ chức Đảng, 4 lần thông qua BCH Đảng bộ thành phố, công tác nhân sự đã xong, đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Nhìn chung, 4 đơn vị được chọn đại hội Đảng bộ điểm của tỉnh đã và đang thực hiện tốt các bước đại hội theo tinh thần của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 90 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quá trình tổ chức đại hội, các Đảng bộ huyện, thành phố đều chọn đại hội điểm Đảng bộ cơ sở và chỉ đạo tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm, sau đó đại hội các Đảng bộ tiếp theo. Cùng với đó là quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện báo cáo chính trị, nguồn nhân sự cho Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Bài học kinh nghiệm bước đầu các Đảng bộ huyện, thành phố rút ra là: Công tác lãnh, chỉ đạo phải đặc biệt chú trọng, nhất là phải đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự từ cấp ủy đến Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ huyện, thành phố, lựa chọn những người xứng đáng lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới đặt ra… Bên cạnh đó là sự chỉ đạo trực tiếp, có hiệu quả của Tỉnh ủy trong việc bám cơ sở, giải quyết những vấn đề cơ sở đặt ra. Từ đó rút kinh nghiệm kịp thời những mặt đạt được cũng như hạn chế cho Đảng bộ các huyện, thị đang tiến hành đại hội.