Huyện Nga Sơn tổ chức triển lãm, trưng bài tư liệu Hoàng Sa – Trường Sa

1123

Ngày 24/8, tại trung tâm hội nghị huyện, Sở thông tin truyền thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Nga Sơn tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa – Những bằng chứng lịch sử”

14045793_1150987021615564_9079326444778170505_n
Trong thời gian từ ngày 24 – 26/8, tại triển lãm, nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Các hiện vật được trưng bày theo các nhóm, như: Phiên bản các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam, chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.
Phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 – 1975; bộ sưu tập bản đồ chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ thứ XVII đến nay…

14054076_1150987078282225_1238014178134720838_n
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là hoạt động tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân. Đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử đã được công bố
Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa – Những bằng chứng lịch sử” nhằm tuyên truyền cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về chủ quyền của VN đối với khu vực hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và biển đảo VN. Qua đó giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Đài truyền thanh Nga Sơn