Huyện Nga Sơn: Năm 2016 giải quyết việc làm cho 2.150 lao động

1308

Theo phòng LĐTBXH huyện Nga Sơn (Thanh Hoá), năm 2016, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.150 lao động, trong đó có 220 người đi xuất khẩu lao động.

Cũng ở xã Nga Thanh, Doanh nghiệp Chiến Nga được vay 150 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương với mức lương hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, do chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề được giao; sự vào cuộc quyết liệt của các phòng, ban và các xã trên địa bàn, huyện Nga Sơn đã tổ chức hàng chục lớp học nghề với tổng số 3.200 học viên tham gia, giải quyết việc làm cho 2.150 lao động, xuất khẩu lao động 220 người. Theo đó, các nghề được đào tạo gồm: May mặc, thú y, trồng lúa, ngô năng suất cao, nuôi ong, may thời trang, kỹ thuật điện, điện tử, hàn…, học viên sau khi đào tạo được cấp chứng chỉ nghề. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của huyện, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đã mang lại hiệu quả thiết thực, tỉ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt gần 50%. Huyện Nga Sơn đã dành nhiều ưu đãi, quan tâm cho chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể tham gia. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng giúp huyện Nga Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: http://laodong.com.vn/viec-lam/huyen-nga-son-nam-2016-giai-quyet-viec-lam-cho-2150-lao-dong-642151.bld