Huyện Nga Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

803

Ngày 23-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nga Sơn đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Nga Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Đại diện 8 cụm thi đua ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Nga Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nga Sơn Bùi Thị Nga kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ với trách nhiệm to lớn trước toàn thể Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn; khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà PTTĐ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025 huyện Nga Sơn trở thành huyện khá của tỉnh, đến năm 2030 đứng tốp đầu toàn tỉnh, đưa Nga Sơn trở thành thị xã vào năm 2030, và đến 2045 trở thành đơn vị kiểu mẫu.

Toàn cảnh lễ phát động.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025, giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

LĐLĐ huyện Nga Sơn phấn đấu giai đoạn 2021-2025 kết nạp mới 2.500 đoàn viên và thành lập mới 5 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trở lên; có 80% trở lên số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được CĐCS và tập hợp được 90% trở lên công nhân, lao động trong các doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn. 100% các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 90% các bản thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho CNVCLĐ so với quy định của pháp luật. Hàng năm, có 95% trở lên Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 55% Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Giai đoạn 2026 – 2030, phấn đấu kết nạp mới 3.500 đoàn viên và thành lập mới 7 CĐCS trở lên; có 80% trở lên số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được CĐCS và tập hợp được 95% trở lên công nhân, lao động trong các doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn. 100% các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 95% các bản thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho CNVCLĐ so với quy định của pháp luật. Hàng năm, có 95% trở lên Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 70% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại lễ phát động, đại diện 8 cụm thi đua LĐLĐ huyện Nga Sơn ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Nga Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-nga-son-chung-suc-hien-thuc-hoa-khat-vong-xay-dung-que-huong-thanh-hoa-van-minh-thinh-vuong/133488.htm