Cộng đồng doanh nghiệp huyện Nga Sơn tạo việc làm cho 12.000 lao động

1846

Đến nay, các doanh nghiệp huyện Nga Sơn đang tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 9.000 lao động thường xuyên, hơn 3.000 lao động thời vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công nhân Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Hoàng Long (thị trấn Nga Sơn) sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Những tháng đầu năm 2017, huyện đã tạo điều kiện để Công ty CP May xuất khẩu HMT triển khai xây dựng, hoàn thành nhà xưởng tại xã Nga Thành và đi vào sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 250 lao động địa phương. Công ty CP Sản xuất bao bì Đài Việt phối hợp với một nhà đầu tư Đài Loan, xây dựng và đưa vào sản xuất dây chuyền may mặc công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 100 lao động. Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam thuê mặt bằng của Công ty CP Thương mại Khánh Trang tổ chức sản xuất đồ chơi trẻ em, đi vào hoạt động, thu hút 700 lao động…

Hiện tại, huyện Nga Sơn có tổng số 195 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó: 37 công ty cổ phần, 121 công ty TNHH, 37 doanh nghiệp tư nhân. 10 tháng đầu năm, huyện có 43 doanh nghiệp được thành lập mới. Gần đây, lực lượng doanh nghiệp ở Nga Sơn đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, dần khẳng định vai trò, vị trí trong sự nghiệp phát triển kinh tế  – xã hội địa phương.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n178292/cong-dong-doanh-nghiep-huyen-nga-son-tao-viec-lam-cho-12000-lao-dong