Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội xuống 2,5%

1776


Tính đến hết tháng 11/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn đã thu đạt gần 90% Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của huyện Nga Sơn. Tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội là 5%, giảm so với cùng kỳ năm 2017 và không có đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên.

Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn hiện quản lý 250 đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó có 145 đơn vị hành chính sự nghiệp và 55 doanh nghiệp. Đến nay, 100% số đơn vị hành chính sự nghiệp không nợ bảo hiểm xã hội, có khoảng 10 doanh nghiệp nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 1 đến 2 tháng.

Đa số các đơn vị đều có ý thức chấp hành tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ông Hoàng Thế Trang- Giám đốc BHXH huyện Nga Sơn: “Để đạt được kế hoạch thu, phấn đấu đến hết tháng 12/2018 không còn đơn vị nợ BHXH, chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc thu, phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị, cử cán bộ thường xuyên xuống cơ sở động viên các đơn vị thực hiện đầy đủ các khoản đóng nộp BHXH theo quy định”


Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn phấn đấu năm 2018 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu do ngành đề ra, đồng thời phấn đấu giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống mức 2,5% .

Nguồn: http://www.truyenhinhthanhhoa.vn/tin-tuc/xa-hoi/201812/bao-hiem-xa-hoi-huyen-nga-son-phan-dau-giam-ty-le-no-bao-hiem-xa-hoi-xuong-25-8165747/