Xung quanh kiến nghị của người dân về việc huy động tiền xây dựng Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn

633

Theo phản ánh của một số hộ dân huyện Nga Sơn: Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn đang xây dựng nhưng lại huy động thu tiền của mỗi hộ dân 4,5 triệu đồng, chia làm hai đợt. Nhà máy thu tiền của nhân dân chỉ có biên lai, không có hợp đồng.

Làm việc với UBND huyện Nga Sơn, UBND xã Nga An – một trong 8 xã trong vùng dự án cấp sạch, chúng tôi được biết: Hiện nay trên địa bàn huyện Nga Sơn nhiều xã đang thiếu nước sạch để sinh hoạt, người dân phải đào giếng khơi, giếng khoan để lấy nước sinh hoạt. Thế nhưng nguồn nước này đều bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, chứa nhiều tạp chất ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng…

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt của khoảng hơn 10 ngàn hộ dân ở 8 xã phía Bắc đang thiếu nước sinh hoạt, ngày 6 tháng 3 năm 2019 UBND tỉnh chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VN 1 xây dựng Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn. Nhà máy có công suất đầu tư 10 ngàn m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 72 tỷ đồng.

Trong quá trình đang xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VN 1 đã thông báo mức huy động đối với hộ gia đình là 4,5 triệu đồng, thu thành hai đợt, đợt một 2 triệu đồng, số còn lại sẽ thu vào đợt 2. Việc thu tiền này khiến một số hộ dân có ý kiến, cho rằng: công ty huy động thu tiền nhưng không họp dân, tự ý áp đặt đưa ra thông báo thu và không có hợp đồng góp vốn như vậy là không đúng, không rõ ràng.

Ông Trần Xuân Thủy Thôn 6, xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh: “Công ty phải về đối thoại nhân dân, từng thôn của xã này, công ty huy động đóng góp xây dựng phải được sự thỏa thuận của người dân. Ở đây chỉ thông báo, văn bản thu không có, hợp đồng không có, chỉ có cái biên lai thôi. Đề nghị công ty về gặp đối thoại nhân dân, có văn bản, có hợp đồng”

Làm việc với phóng viên, UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn cho biết: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng VN 1 đã tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân từ đầu năm 2019. Công tác này đã được UBND huyện Nga Sơn quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Đối với phản ánh của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban rà soát, làm rõ để người dân hiểu các quy định về huy động đóng góp đối với doanh nghiệp.

Ông Nghiêm Phú Lâm Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Huyện đã chỉ đạo các phòng ban rà soát lại việc thu tiền này có đúng quy định của pháp luật hay không. Qua rà soát cho thấy đây là quan hệ dân sự giữa doanh nghiệp và các hộ dân. Doanh nghiệp được phép huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng nhà máy nước sạch. Đối với Nga Sơn, doanh nghiệp xây dựng nhà máy nước sạch được sự đồng thuận của chính quyền, do đây là vùng nước nhiễm mặn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của nhân dân”

Để người dân hiểu, đóng góp tự nguyện, đồng hành trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với các xã trong vùng dự án tổ chức hội nghị nhân dân để họp bàn, minh bạch các khoản đóng góp, cam kết các nghĩa vụ với nhân dân. Có như vậy, mới đảm bảo sự thấu hiểu, chia sẻ giữa doanh nghiệp và người dân, nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động đúng thời gian quy định, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt cho hơn 10 ngàn hộ dân của 8 xã phía Bắc huyện Nga Sơn.

Nguồn: https://truyenhinhthanhhoa.vn/xung-quanh-kien-nghi-cua-nguoi-dan-ve-viec-huy-dong-tien-xay-dung-nha-may-nuoc-sach-bac-nga-son-180220912204119965.htm