Xử lý môi trường trong chăn nuôi ở Nga Sơn

1455

Đi đôi với quy hoạch, phát triển chăn nuôi tập trung, thì vấn đề vệ sinh môi trường cũng được đặt ra. Tại huyện Nga Sơn, nhiều hộ chăn nuôi quy mô lớn đã ký cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp xử lý chất thải, nước thải, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Để ngành chăn nuôi thực sự trở thành thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nên ngành chăn nuôi của huyện có mức tăng trưởng nhanh cả về quy mô và giá trị. Đến nay, huyện Nga Sơn có 74 trang trại chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn đạt tiêu chí theo thông tư của Bộ NN&PTNT và hàng nghìn mô hình chăn nuôi theo qui mô gia trại. Huyện cũng đang tiến hành triển khai các giải pháp tiếp tục khắc phục những hạn chế trong việc xử lý chất thải. đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết qua Video sau:

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/xu-ly-moi-truong-trong-chan-nuoi-o-nga-son.html