Xã Nga Yên làm tốt công tác xã hội hóa, hoàn thành xây dựng nông thôn mới

1369

Trong những năm qua, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, đề ra các chủ trương, cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu nhanh chóng hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Nga Yên đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực, áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, từ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của xã là 15,1%. Đáng chú ý, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã phát động nhân dân làm đường giao thông nội đồng, ngõ xóm. Đến nay toàn xã đã làm được 14,15 km đường bê tông, kiên cố hóa 10,5 km giao thông nội đồng, trong đó, nguồn vốn nhân dân đóng góp 50%, ngân sách xã đầu tư 50%. Nhân dân  cũng đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất thổ cư để xây dựng cơ sở hạ tầng trong xã. Tính trong 5 năm, 2010 – 2015,  tổng vốn đầu tư toàn xã ước đạt 195,6 tỷ đồng, trong đó  vốn nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ là 131 tỷ đồng, đến nay xã Nga Yên, huyện Nga Sơn đã  cơ bản  đạt 19  tiêu chí nông thôn mới./.