Xã Nga Văn long trọng tổ chức đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

1355

Sáng ngày 1/4/2018 UBND xã Nga Văn long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Dậu phí bí thư tường trực Huyện Ủy, đồng chí Trần Ngọc Quyết thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện Ủy, các bác là nguyên bí thư huyện Ủy, chủ tịch UBND huyện qua các thời kì…

Để thực hiện tốt chương trình nội dung xây dựng NTM, xã tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí, xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo lộ trình hàng năm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Triển khai các cơ chế hỗ trợ của cấp trên, ban hành cơ chế khuyến khích làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương, nhà văn hóa xóm, hỗ trợ phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm…

Về Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động với phương châm giảm lao động nông nghiệp, tăng tiểu thủ công nghiệp, DVTM, gắn lao động nông nghiệp với phi nông nghiệp, tăng nhanh số lao động buôn bán nhỏ ở Chơ Hoàng, chợ công ty may và các nơi thuận tiện giao thông, đông người qua lại để nâng cao thu nhập. Kết quả Nông lâm thủy sản 45 %; Công nghiệp xây dựng 30 %; Dịch vụ thương mại 25 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30,5 triệu đồng, số hộ giàu, hộ khá 73,6 %; hộ thu nhập trung bình 23,24 %; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,97%

Về kết quả xây dựng hạ tầng nông thôn, Sau 6 năm thực hiện đã bê tông hóa 19/20km = 95% giao thông nông thôn, 14.6/19.3km kênh mương, giao thông nội đồng = 75.6%. Cơ sở vật chất ở 3 trường học đều được kiên cố hóa trường lớp, cải tạo khuôn viên khang trang, quang cảnh trường đẹp đạt chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Năm 2010, 2011 xây mới Trạm y tế giá trị 2,6 tỷ đồng. Năm 2012 xây dựng nhà văn hóa 200 chỗ ngồi giá trị 2,8 tỷ đồng. Năm 2013, 2014 xây mới công sở làm việc với 24 phòng làm việc giá trị 6,7 tỷ đồng. Năm 2015 xây mới sân và khuôn viên công sở giá trị 1,9 tỷ đồng. Năm 2016 đầu tư nâng cấp Chợ Hoàng để phát triển nguồn thu giá trị 2,4 tỷ đồng; Nâng cấp nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ giá trị 1,4 tỷ đồng. Năm 2017 xây mới sân văn hóa giá trị 4,7 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công 3 nghĩa trang giá trị 3,1 tỷ đồng.

Xây dựng NTM ở Nga Văn đã thực sự làm cho bộ mặt của xã thay đổi toàn diện, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, các công trình kinh tế – xã hội trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một bước mới. Đó là nền tảng vững chắc để Nga Văn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cho những năm tiếp theo phấn đấu xây dựng xã Nga Văn thành xã kiểu mẫu vào năm 2023.