Xã Nga Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới

1371

Sáng 17-1, xã Nga Mỹ (Nga Sơn) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Xã Nga Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Nhà văn hóa Làng Đậu Nguyên xã Nga Mỹ

Nga Mỹ là 1 trong 7 xã điểm xây dựng NTM của huyện Nga Sơn. Khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn. Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia.
Với 155,75 tỷ đồng huy động được trong quá trình thực hiện, xã đã làm mới và nâng cấp được 10,5 km đường liên xã, bê tông hóa được 14,3 km đường nội đồng, xây mới 5 km kênh mương, xây mới công sở xã, trạm y tế, sân văn hóa xã, sân thể thao thôn… Đặc biệt, để NTM phát triển toàn diện, bền vững, thời gian qua, xã đã tập trung phát triển sản xuất thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ. Nhờ đó, tỷ lệ lao động toàn xã có việc làm đạt 95,97%, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,8% năm 2012 xuống còn 4,57% năm 2015.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Nga Mỹ đạt chuẩn NTM; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Nga Mỹ.