Xã Nga Lĩnh: 29 trang trại và gia trại do cựu chiến binh làm chủ

1513

Những năm qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Nga Lĩnh (Nga Sơn) phát động sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia.

Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, Hội CCB xã Nga Lĩnh tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và quỹ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Hiện nay, toàn xã có  29 trang trại và gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động CCB tiết kiệm mỗi ngày vì đồng đội nghèo, toàn hội đã huy động được trên 10 triệu đồng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình hội CCB khó khăn về vốn trong sản xuất, chăn nuôi; huy động hàng trăm ngày công làm mới, sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…