Xã Nga An đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

951

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) ở xã Nga An (Nga Sơn) ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Nhà văn hóa thôn 4 – nhà văn hóa đầu tiên trên địa bàn xã xây dựng nhà văn hóa làng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Làng Văn hóa Quang Trung (nay là thôn 4) là làng đầu tiên trên địa bàn xã Nga An xây dựng thành công nhà văn hóa làng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để xây dựng thành công, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền xã, người dân trong thôn đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người con xa quê và nhân dân trong xã đóng góp với số tiền trên 1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa. Ngoài diện tích đạt chuẩn (170m2), nhân dân trong thôn còn hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị như loa, bàn ghế, tủ sách… để phục vụ tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của thôn. Hiện trên địa bàn thôn có 1 đội bóng chuyền, 4 đội văn nghệ. Đội bóng và đội văn nghệ của thôn thường xuyên tổ chức giao lưu, sinh hoạt với các thôn khác và tham gia hội thi do xã, huyện tổ chức. Nhờ hoạt động thường xuyên và hiệu quả, thôn 4 có trên 50% số người dân thường xuyên tham gia luyện tập TDTT; trên 90% số hộ thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 91,82% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2007, làng Văn hóa Quang Trung được UBND huyện Nga Sơn công nhận danh hiệu làng văn hóa; năm 2018 được UBND huyện Nga Sơn công nhận danh hiệu thôn kiểu mẫu và nhiều danh hiệu khác.

Là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, phong trào trên địa bàn xã Nga An tiếp tục được duy trì, triển khai thực hiện tốt ở cơ sở. Để thực hiện tốt phong trào, ban chỉ đạo phong trào xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các thôn, xóm trên địa bàn. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, như: Phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; các chiến dịch làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường… gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn xã có 1.817 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 91%; 12/12 thôn và nhà văn hóa đã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư thường xuyên được giữ vững.

Để phong trào được triển khai sâu rộng, ban chỉ đạo phong trào đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã ban hành và xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn cụ thể. Hằng năm, ban chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách văn hóa – xã hội, thành viên ban chỉ đạo các thôn, xóm tham gia công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở; chỉ đạo các làng xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế… Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư, nâng cấp, 100% thôn có nhà văn hóa, cổng chào. Cơ bản các thiết chế đã phát huy tốt công năng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của các tầng lớp nhân dân. Hiện 12 thôn đều có các đội bóng đá, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dưỡng sinh, đội văn nghệ. Các môn thể thao khác như cầu lông, bóng bàn, cờ tướng hoạt động đều đặn, đến nay số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn xã đạt 50% dân số.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, cán bộ văn hóa xã Nga An cho biết: Cùng với phát triển kinh tế, phong trào ngày càng phát triển sâu rộng góp phần từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng. Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Hiệu quả của phong trào, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xa-nga-an-day-manh-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa/110708.htm