Vùng chuyên canh rau màu xã Nga Trường cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/ha­­­­/năm

917

Xã Nga Trường (Nga Sơn) hiện có 100 ha đất cát pha màu mỡ trên các cánh đồng cao, được người dân địa phương chuyên canh các loại rau màu. Do trình độ thâm canh khá cao, cộng với việc kêu gọi các doanh nghiệp vào hợp tác liên kết và bao tiêu sản phẩm nên thu nhập đã đạt trung bình hơn 200 triệu đồng/ha mỗi năm.

Khoai tây được tập kết cho doanh nghiệp bao tiêu tại xã Nga Trường.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, xã luôn phát triển 60 ha khoai tây cao sản, 15 ha rau cải bó xôi, hàng chục héc-ta đậu tương rau và hành hoa theo hình thức liên kết. Với cây khoai tây, năng suất đạt tới 20 tấn/ha, được Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt (Hà Nội) ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá trị sản xuất trung bình hơn 130 triệu đồng/ha/vụ 3 tháng. Cải bó xôi ở đây được xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản nhờ sự liên kết sản xuất với Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm Đồng Giao (Ninh Bình). Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Nhiên Xanh (Ninh Bình) cũng chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm cho diện tích hành hoa của xã…

Năm 2019 này, xã đang phấn đấu sản xuất hơn 200 tấn rau cải bó xôi, 500 đến 600 tấn khoai tây, duy trì 1,5 ha hành hoa và 15 ha đậu tương rau, đưa doanh thu vùng trồng màu của xã đạt 4 tỷ đồng.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/vung-chuyen-canh-rau-mau-xa-nga-truong-cho-thu-nhap-hon-200-trieu-dong-ha-nam/101047.htm