Huyện Nga Sơn tích tụ 177 ha để sản xuất tập trung, quy mô lớn

898

UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí và cơ chế, chính sách về sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Nga Sơn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn; đồng thời, xây dựng, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

Người lao động Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa, xã Nga Thạch (Nga Sơn) chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới. Ảnh: Xuân Hùng

Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 3–2020, huyện đã tích tụ, tập trung được 177 ha sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn (trong đó, 3 tháng đầu năm 2020 là 37 ha). Các hình thức tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn huyện chủ yếu, như: Thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Diện tích đã tích tụ, tập trung được các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các loại cây trồng, phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gà… Thực tế sản xuất cho thấy, trên các diện tích sản xuất lớn thuận lợi trong việc áp dụng cơ giới vào sản xuất, giảm lực lượng lao động trên đồng ruộng; các sản phẩm đạt năng suất, giá trị kinh tế cao, chi phí giảm so với sản xuất nhỏ lẻ.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/huyen-nga-son-tich-tu-177-ha-de-san-xuat-tap-trung-quy-mo-lon/116531.htm