thanh-hoa-lam-sai-chinh-quyen-phai-xin-loi-nguoi-lao-dong (1)

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND xã Nga An ký yêu cầu HTX Nga An phải xin lỗi gia đình bà Thêm và bác bỏ việc thu 15 triệu phí dịch vụ HTX

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND xã Nga An ký yêu cầu HTX Nga An phải xin lỗi gia đình bà Thêm và bác bỏ việc thu 15 triệu phí dịch vụ HTX