Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huyện Nga Sơn đạt gần 1.780 tỷ đồng

905

 Năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện Nga   Sơn đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 4,6% kế hoạch.

Nhà văn hóa xã Ba Đình mới được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2018.

Từ nguồn vốn đầu tư, huyện Nga Sơn đã triển khai xây dựng nhiều công trình thuộc kết cấu hạ tầng, như: Kè sông Hưng Long gắn với chỉnh trang môi trường; đường Từ Thức kéo dài đấu nối với đường tỉnh 527B qua xã Nga Yên; một số tuyến đường để khai thác và phát huy quỹ đất, hạ tầng khu dân cư phía Bắc sông Hưng Long…

Trong năm, nhiều công trình khác cũng được khởi công, một số công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tong-von-dau-tu-toan-xa-hoi-huyen-nga-son-nbsp-dat-gan-1-780-ty-dong/95040.htm