Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản huyện Nga Sơn đạt hơn 584 tấn

1039


Tháng 8 năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt 584,9 tấn, bằng 101,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 391,1 tấn, sản lượng khai thác đạt 193,8 tấn.

Mô hình nuôi trồng thủy sản được chuyển đổi từ vùng trồng cói kém hiệu quả của gia đình ông Mã Văn Diễn ở xã Nga Thạch.

Hiện, huyện Nga Sơn đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm, cá; hướng dẫn người dân các xã ven biển nuôi thủy sản khẩn trương thu hoạch diện tích tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn ngư dân trang bị đầy đủ các phương tiện cho tàu khai thác hải sản, thông tin dự báo ngư trường cho ngư dân khai thác…  

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/ydv3wk/new-article.aspx