Toàn cảnh cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử

1461

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn là thắng lợi của cách mạng giành chính quyền chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhất, tổn thất nhỏ nhất, nhưng thành công lớn nhất, triệt để nhất trong lịch sử nhân loại.

toan-canh-cuoc-cach-mang-thang-tam-lich-su-
Nguồn: http://dantri.com.vn/xa-hoi/toan-canh-cuoc-cach-mang-thang-tam-lich-su-20150819074036403.htm