Tình trạng xâm nhập mặn ở các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn

855

Từ 2 tháng nay, tình trạng xâm nhập mặn ở một số địa phương thuộc 2 huyện là Hậu Lộc và Nga Sơn đang diễn ra hết sức gay gắt.

Qua theo dõi của các đơn vị thủy nông, hiện nay mực nước trên các sông thuộc địa bàn huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn đang xuống rất thấp, đồng thời nước mặn đang tiếp tục xâm nhập sâu, độ mặn đo được ở một số cống và trạm bơm trọng điểm lên đến 7 phần nghìn, trong khi theo qui định thì nước mặn chỉ được ở ngưỡng 1 phần nghìn mới đảm bảo tưới an toàn cho cây trồng.

Tính đến nay, đã có gần 200 ha của huyện Hậu Lộc lâm vào tình trạng thiếu nước do xâm nhập mặn.Còn tại huyện Nga Sơn, nhiều trạm bơm cũng đã phải treo máy hàng tháng nay do không có đủ nước ngọt.

 Mặc dù chính quyền các địa phương và các đơn vị thủy nông đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng nếu trong thời gian tới chưa có mưa lớn, thì tình trạng xâm mặn và hạn hán sẽ còn gay gắt hơn, đe dọa hàng trăm ha lúa và hoa mầu của bà con nông dân.