tr5c

Cũng ở xã Nga Thanh, Doanh nghiệp Chiến Nga được vay 150 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương với mức lương hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

Để bảo tồn chất lượng và phát triển nghề chiếu cói truyền thống, NHCSXH huyện Nga Sơn đã cho hàng trăm hộ gia đình vay trên 3 tỷ đồng để cải tạo, nâng cao chất lượng cây cói, từ đó giữ gìn được nghề truyền thống.

tr5f
tr5d