Tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế huyện Nga Sơn

1341

Ngày 13-3, Chi cục Thuế huyện Nga Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa 4, nhiệm kỳ 2015 -2020. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn lựa chọn tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn huyện.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn, đại diện các ban của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Chi cục Thuế Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, rà soát chặt chẽ các nguồn thu, làm tốt việc tham mưu cho UBND huyện phân bổ dự toán và chỉ đạo quản lý thu ngân sách cho các xã, thị trấn sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị, đồng thời lập kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu đến từng đội thuế và cán bộ thuế; tổ chức phát động và ký cam kết thi đua ngay từ đầu năm, giao địa bàn phụ trách và kế hoạch thu đến từng cán bộ. Hàng tháng, đảng ủy chi cục tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá chất lượng công tác trong việc rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, bình xét thi đua, xếp loại công chức với tinh thần dân chủ công khai. Nhiệm kỳ qua thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm đều hoàn thành vượt mức so với dự toán và vượt chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Đảng bộ thường xuyên quán triệt, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác…

Phát huy những kết quả đạt được, đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ; phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 100% chi bộ trong sạch, vững mạnh…

Về báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế Nga Sơn, nhiệm kỳ 2010-2015, ngoài những kết quả đạt được, đảng bộ đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, như: chưa tập trung quyết liệt lãnh đạo quản lý nợ thuế, tình trạng nợ đọng thuế ngoài quốc doanh còn lớn, nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, kéo dài; công tác tổ chức cán bộ ở một số vị trí, lĩnh vực còn chưa phù hợp, còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp với các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương còn hạn chế, hiệu quả thấp…

Thảo luận tại đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tập trung đáng giá, đóng góp ý kiến vào một số vấn đề để phát huy vai trò lãnh đạo của đảng bộ, sự điều hành năng động, sáng tạo của cơ quan và hưởng ứng tích cực của các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức hiện đại; công tác quản lý và kiềm chế nợ thuế; công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao; tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế…

Phát biểu tại đại hội, bí thư huyện ủy, đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các khâu trong tổ chức đại hội đúng với tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, nhất là báo cáo chính trị và công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Nga Sơn phát huy đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nghiêm túc, đúng quy định, đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 với 7 đồng chí; bầu đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên.