Thủ tướng Chính phủ công nhận các huyện: Nga Sơn, Hoằng Hóa đạt chuẩn NTM

927

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận các huyện: Nga Sơn, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Trong xây dựng NTM, huyện Nga Sơn luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 1017/QĐ-TTg, ngày 14/7/2020 công nhận huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn NTM năm 2019.

Cùng ngày 14/7/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 1019/QĐ-TTg, công nhận huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn NTM năm 2019.

Trong các quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo 2 huyện trên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực và khá toàn diện. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,7%, cơ cấu giữa các ngành: nông – lâm – thủy sản: 23,7%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng: 44,8%, dịch vụ – thương mại: 31,5%; thu nhập bình quân đầu người 44,1 triệu đồng/năm; bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 165,5 triệu đồng…

Đến nay, bình quân toàn huyện Nga Sơn đạt 19 tiêu chí/xã, năm 2019 có 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM lên 100%.

Du lịch biển đang là thế mạnh phát triển KT – XH huyện Hoằng Hóa.

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, diện mạo các vùng quê trong huyện Hoằng Hóa ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã có 42/42 xã đạt chuẩn NTM, tự đánh giá đạt 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đạt lên hơn 45,6 triệu đồng/năm, cao hơn mức thu nhập bình quân chung của tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,03%, giảm 15,46% so với năm 2011.

Huyện Hoằng Hóa hiện có nhiều mô hình sản xuất trở thành điển hình trong tỉnh, như: Nuôi tôm công nghiệp theo hướng công nghệ cao trong nhà màng, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP tập trung, hàng trăm mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt là du lịch đang trở thành hướng đi mới, trở thành thế mạnh trong phát triển KT – XH của huyện.

Nguồn: https://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-cong-nhan-cac-huyen-nga-son-hoang-hoa-dat-chuan-ntm.html