Thông báo bán đấu giá đất xã Nga Trường

1025

Công ty cổ phần xây dựng và đấu giá Thăng Long thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất .

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 03 lô đất tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn:

a. Vị trí: Các lô đất thuộc MBQH số 05/QHCT-UBND ngày 12/6/2015, khu dân cư Tây Đồng, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn.

b. Diện tích và giá khởi điểm:
Lô 24, 36, 38; Diện tích 150m2/lô, giá khởi điểm 225.000.000 đồng/lô;
Lô 36; Diện tích 180m2/lô, giá khởi điểm 234.000.000 đồng/lô;
Lô 38; Diện tích 240m2/lô, giá khởi điểm 192.000.000 đồng/lô;

c. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước:
Trong giờ hành chính từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017 tại UBND xã Nga Trường; Ban đấu giá QSD đất huyện Nga Sơn và Công ty CP Xây dựng và Đấu giá Thăng Long.

d. Tiền đặt trước và phí hồ sơ tham gia đấu giá:
– Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 33.000.000 đồng/ 01 hồ sơ đấu giá;
– Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ và 200.000 đồng/hồ sơ;

e. Thời gian, địa điểm đấu giá: 7 giờ 30 phút, ngày 03/01/2018 tại hội trường UBND xã Nga Trường, huyện Nga Sơn;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Xây dựng và Đấu giá Thăng Long – SN 91 Bào Ngoại – P. Đông Hương – TP Thanh Hóa – ĐT: 0932.324.968.

Nguồn: http://vanhoadoisong.vn/web/thong-tin-kt-xh/tb-dau-gia-dat-xa-nga-truong-nga-son.html