Thông báo bán đấu giá đất tại xã Nga Yên

1568

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

– Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

Địa chỉ: Số nhà 91 Bào Ngoại, P.Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

II. Người có tài sản đấu giá, thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

Tên của người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn;

Địa chỉ: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

– Thời gian: từ 07 giờ 00 phút ngày 06/6/2018.

– Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.

– Tên tài sản: Là quyền sử dụng 45 lô đất.

– Nơi có tài sản đấu giá: tại MBQHCT khu dân cư Yên Ninh đi TL 527B, xã Nga Yên, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3852 ngày 17/11/2017.

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Giá khởi điểm: Từ 400.000.000 đồng đến 722.400.000 đồng/lô;

– Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/1 hồ sơ;

-Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ: từ ngày 17/5/2018 đến ngày 03/6/2018 tại Ban đấu giá QSD đất huyện Nga Sơn hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long.

III. Điều kiện và cách thức:

– Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

– Đơn đề xin tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

– Bản sao CMND, CCCD hoặc Sổ hộ khẩu;

– Giấy ủy quyền (nếu có).

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long – Điện thoại: 0932.324.968.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Đệ