Thanh Hóa: Nhiều giải pháp phát triển thủy sản tại Nga Sơn

1316

Để đưa ngành thủy sản trên địa bàn huyện phát triển bền vững, những năm qua, huyện Nga Sơn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện kịp thời.

Cụ thể, huyện đã vận động các xã ven biển và các xã có nhiều diện tích vùng trũng, đất xa, đất xấu, trồng cây chưa hiệu quả tiến hành dồn đổi ruộng, tạo ra những diện tích lớn phục vụ nuôi trồng thủy sản, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao.

web1425-

Tàu khai thác của ngư dân Thanh Hóa – Ảnh: Huy Hùng

Tính đến cuối tháng 7/2015, tổng sản lượng khai thác và nuôi trên địa bàn huyện đạt 701,5 tấn, bằng 100,9% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản lượng nuôi là 463,1 tấn, sản lượng khai thác được 238,4 tấn cá, tôm, mực các loại, bằng 100,8% so cùng kỳ. Để tạo điều kiện giúp ngư dân vươn khơi, huyện cũng làm thủ tục cấp phép cho các phương tiện tàu thuyền đủ điều kiện ra khơi đánh bắt khai thác. Một số xã hỗ trợ ngư dân nâng cấp, cải hoán tàu thuyền công suất nhỏ lên công suất 40 CV trở lên với số tiền 5 triệu đồng/tàu.

Nguồn: http://thuysanvietnam.com.vn/thanh-hoa-nhieu-giai-phap-phat-trien-thuy-san-tai-nga-son-article-12864.tsvn