Thanh Hóa: Nga Sơn phát triển sản xuất vụ đông theo hướng nâng cao giá trị kinh tế

987

Những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, dồn điền đổi thửa, khuyến khích nông dân, các thành phần kinh tế tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất. Nhiều cơ chế, chính sách riêng của huyện cũng tạo điều kiện để nhân dân các xã, thị trấn chuyển đổi các loại cây trồng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Bà con nông dân thôn 8, xã Nga Trung (Nga Sơn) chăm sóc cây vụ đông.

Bước vào sản xuất vụ đông năm nay, UBND huyện Nga Sơn  xây dựng kế hoạch gieo trồng 1.696 ha cây trồng các loại, trong đó: 700,5 ha rau, đậu; 165 ha ngô,  gần 130 ha khoai tây, 390 ha lạc… Để nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng, huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đề ra, từ khâu bố trí thời vụ sản xuất đến việc chuẩn bị giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật. Cùng với đó, huyện cũng thực hiện chủ trương đa dạng hóa các loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích người dân mở rộng diện tích và hình thành vùng chuyên canh tập trung. Mặt khác, huyện tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ vụ đông của tỉnh, các chính sách hỗ trợ riêng của huyện; đồng thời chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp liên kết với các công ty cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm sản xuất, phát triển cây  trồng vụ đông trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Trung, cho biết: Vụ đông năm nay, toàn xã gieo trồng 90 ha cây  các loại, như: Khoai tây, ớt xuất khẩu, dưa leo, ngô ngọt… Thực hiện sản xuất vụ đông những năm gần đây, xã  tập trung  mở rộng diện tích, khuyến khích bà con nông dân đưa vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, xã đã ký hợp đồng liên kết sản xuất 25 ha cây khoai tây Atlatic với Công ty Orion Việt Nam; đây là giống khoai tây có nguồn gốc châu Âu cho năng suất tới 20 tấn/ha/vụ, cao gấp 3 lần khoai tây giống cũ.

Trên cánh đồng thôn 2 xã Nga Trung, anh Nguyễn Văn Rịt, hộ nông dân trồng cây khoai tây Atlatic, cho biết: Bước vào sản xuất vụ đông, bà con nông dân chúng tôi đã được cán bộ kỹ thuật của Công ty Orion Việt Nam phổ biến, hướng dẫn về  lịch thời vụ, kỹ thuật trồng, chăm sóc. Ngoài cây khoai tây, bà con trong xã còn trồng các loại cây rau, củ, quả khác đáp ứng nhu cầu của thị trường, như: Ớt, dưa leo, dưa hấu, lạc…

Vụ đông năm nay, ngành nông nghiệp huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện chủ trương tổ chức sản xuất theo hướng gọn vùng; liên kết  sản xuất, thu mua, tiêu thụ sản phẩm; mở rộng quy mô, chủng loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Nguồn: http://www.vca.org.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song/18009-thanh-hoa-nga-son-phat-trien-san-xuat-vu-dong-theo-huong-nang-cao-gia-tri-kinh-te.html