Thanh Hóa lập 4 chốt chặn dịch tả lợn châu Phi

936

Hàng ngày, các chốt, trạm kiểm dịch thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về Sở NN & PTNT để tổng hợp, báo cáo theo quy định

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định số 724/QĐ-UBND thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các đầu mối giao thông đồng thời tăng cường lực lượng cho 2 trạm kiểm dịch động vật, thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi.

4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời được lập tại các xã Thành Vân, huyện Thạch Thành (tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình);  Bãi Trành, huyện Như Xuân (tiếp giáp với tỉnh Nghệ An); Nga Phú, huyện Nga Sơn (tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình) và Thạch Lâm, huyện Thạch Thành (tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình). Mỗi chốt kiểm dịch gồm 8 người, hoạt động đến ngày 31-3-2019, thực hiện 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ 7, CN, ngày lễ, ngày nghỉ).

Phun tiêu độc khử trùng phương tiện qua các trạm kiểm dịch

Nhiệm vụ của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành gồm tập trung kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm về kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch; giảm sát việc xử lý, tiêu hủy khi phát hiện lợn mắc bệnh và các sản phẩm từ lợn mắc bệnh DTLCP và các bệnh dịch nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm; chấp hành nghiêm quy trình, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn.

Trước 16 giờ hàng ngày, các chốt, trạm kiểm dịch động vật liên ngành thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về Sở NN & PTNT (qua Chi cục Thú y) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ngoài việc thành lập các chốt kiểm dịch động vật, hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai các biện pháp chống DTLCP. Ngành thú y địa phương đã cấp vắc-xin, hóa chất để các địa phương triển khai tiêm phòng vụ xuân cho đàn vật nuôi.

Tính đến cuối tháng 2-2019, toàn tỉnh đã tiêm vắc-xin cúm gia cầm H5N1 cho 130.500 con, đạt 1,05% diện tiêm; tiêm vắc-xin dại cho 40.000 con chó mèo, đạt 11,13% diện tiêm; tiêm vắc-xin tụ huyết trùng cho 35.600 con trâu, bò, đạt 11,64% diện tiêm; tiêm vắc-xin lở mồm, long móng cho 150.000 con gia súc, đạt 49,07% diện tiêm; vắc-xin tụ dấu lợn tiêm được 23.695 con, đạt 4,83% diện tiêm và tiêm vắc-xin dịch tả lợn cho 41.830 con, đạt 8,52% diện tiêm.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/thanh-hoa-lap-4-chot-chan-dich-ta-lon-chau-phi-post237535.html