thanh-hoa-chinh-quyen-co-ep-nguoi-lao-dong

Bà con nông dân lo lắng nếu chính quyền xã yêu cầu gia đình bà Thêm tăng tiền gặt

Bà Thêm bên chiếc máy gặt đập liên hợp được chính quyền khuyến khích mua để phục vụ bà con nông dân

thanh-hoa-chinh-quyen-co-ep-nguoi-lao-dong (1)