thanh-hoa-chinh-quyen-co-ep-nguoi-lao-dong (1)

Bà con nông dân lo lắng nếu chính quyền xã yêu cầu gia đình bà Thêm tăng tiền gặt

Bà con nông dân lo lắng nếu chính quyền xã yêu cầu gia đình bà Thêm tăng tiền gặt

thanh-hoa-chinh-quyen-co-ep-nguoi-lao-dong