Thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới cho 3 xã của huyện Nga Sơn

920

Ngày 26 – 12, Đoàn Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 cho 3 xã: Nga Thắng, Nga Nhân và Nga Thiện (Nga Sơn).

Tại các xã, đoàn công tác đã đi kiểm tra việc thực hiện và thẩm định mức độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo bộ tiêu chí quốc gia. Qua báo cáo của các xã cũng như quá trình kiểm tra, các địa phương đã huy động hàng trăm tỷ đồng cho xây dựng NTM. Ngoài phát triển khá đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở, cả 3 địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế đa ngành, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân. Thu nhập bình quân của người dân các xã ngày càng tăng lên, hiện đều đạt trên 34 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đang tiếp tục giảm, hiện đều dưới 5% tổng số hộ theo yêu cầu.

Trường Mầm non xã Nga Thắng được đầu tư khang trang.

Cơ sở trường học, thiết chế văn hóa tại 3 xã được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống tinh thần người dân các địa phương ngày càng được quan tâm, phát triển… Đến nay, 3 địa phương nói trên đã cơ bàn hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Đường giao thông nông thôn ở xã Nga Nhân được kiên cố hóa.

Từ những kết quả đạt được, cùng với kết quả thẩm tra, lấy ý kiến nhân dân các địa phương đã được UBND huyện Nga Sơn triển khai trước đó, các thành viên trong đoàn thẩm định của tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu cho 3 xã: Nga Thắng, Nga Nhân, Nga Thiện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/tham-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi-cho-3-xa-cua-huyen-nga-son/94896.htm