Tập trung thực hiện các giải pháp để Nga Sơn sớm về đích huyện nông thôn mới

1359

Sáng 10-4, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc về chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Nga Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Công Thường, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM.


Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm mô hình liên kết trồng khoai lang phục vụ chế biến tại xã Nga Lĩnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đi thăm mô hình liên kết trồng khoai lang phục vụ chế biến tại xã Nga Lĩnh; mô hình trồng dưa hấu, trồng rau trong nhà lưới tại xã Nga Yên. Đồng thời, kiểm tra cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các xã đến thăm.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Đức Quyền và các sở, ngành thăm mô hình trồng dưa hấu tại xã Nga Yên

Nga Sơn là huyện nằm trong lộ trình về đích NTM vào năm 2020. Để thực hiện thành công lộ trình này, năm 2019 huyện phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện các giải pháp gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng NTM . Đến nay, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện đạt 18,38 tiêu chí/xã, có 20/26 xã đạt chuẩn NTM. Trong nông nghiệp, huyện luôn hoàn thành và vượt kế hoạch về diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng. Xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, như: sản xuất rau màu trong nhà kính; trồng dưa hấu; liên kết doanh nghiệp trồng khoai lang chế biến tinh bột…


Mô hình trồng dưa có mái che của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nga Yên.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song trong quá trình thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, huyện Nga Sơn đang gặp một số khó khăn. Hiện nay huyện đang có 3 xã bãi ngang gặp khó khăn về nguồn kinh phí để tiếp tục hoàn thiện, củng cố các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, vì vậy huyện đang đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho 3 xã bãi ngang. Tuyến đường kết nối xã Nga Tân, Nga Tiến và Nga Thái xuống cấp nghiêm trọng, nên đề nghị UBND tỉnh ghi vốn bổ sung để huyện có nguồn kinh phí thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến đường này. Huyện cũng đề nghị được hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, vùng chuyển đổi từ trồng cói kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản tại các xã: Nga Tân, Nga Thủy, Nga Tiến. Sớm có chủ trương điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn để huyện triển khai xây dựng lò đốt rác thải cho khu vực phía bắc của huyện.

Tại buổi làm việc, các sở ngành đã tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM cho huyện Nga Sơn.

phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Đức Quyền ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Nga Sơn trong thời gian qua. Đồng chí nhấm mạnh, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nga Sơn, vì vậy huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Để Nga Sơn sớm trở thành huyện NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nga Sơn cần tập trung một số nội dung: Đối với các xã đã hoàn thành NTM những năm trước, cần lưu ý vấn đề duy trì và nâng cao các tiêu chí. Tạo tiền đề để xây dựng xã NTM nâng cao. Đối với các xã chưa về đích NTM, cần tập trung hoàn thành các tiêu chí, trong đó chú trọng thực hiện tiên chí phát triển sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng mở rộng quy mô tập trung, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi. Đây là những nội dung cơ bản để thúc đẩy phát triển sản xuất trong phát triển nông nghiệp, cũng như việc thu hút doanh nghiệp, chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn. Tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với vấn đề xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, huyện Nga Sơn tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí của xã và của huyện.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/tap-trung-thuc-hien-cac-giai-phap-de-nga-son-som-ve-dich-huyen-nong-thon-moi/99316.htm