Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

1352

Ngày 13-9, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017.

Rà soát hộ nghèo là công việc cần được chú trọng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch

Mục đích công tác điều tra là để thực hiện chính sách trong những tháng cuối năm 2017. Đồng thời phân tích, thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018 và định hướng chính sách giảm nghèo cho giai đoạn 2017 – 2022 trên địa bàn huyện. Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, thị trấn để theo dõi và quản lý.

Trong thời gian 1 ngày, 100 cán bộ là thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo huyện; đại diện ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2022; cập nhật thông tin vào các phiếu A, B, C.

Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều năm 2017 được thực hiện 8 bước, trong đó chú trọng các bước: Xác định, lập danh sách các hộ cần rà soát và điều tra rà soát; tổng hợp và phân loại hộ.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n174935/Tap-huan-ra-soat-ho-ngheo,-ho-can-ngheo