Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt gần 1.500 tấn

1088

3 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt 1.496,5 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 1.001 tấn, sản lượng khai thác đạt 495,5 tấn.

 Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn là 1.600 ha; trong đó, 370 ha diện tích nuôi ngao nước mặn, 813 ha nuôi cá nước ngọt, 417 ha diện tích nước lợ.

Hiện, huyện Nga Sơn đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm, cá; hướng dẫn người dân các xã ven biển nuôi thủy sản vệ sinh ao đầm chuẩn bị thả giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng cho vụ nuôi mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn ngư dân trang bị đầy đủ các phương tiện cho tàu khai thác hải sản, thông tin dự báo ngư trường cho ngư dân khai thác…

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/smist6/new-article.aspx