Sản lượng khai thác và nuôi thủy sản của huyện Nga Sơn đạt hơn 3.100 tấn

1114

6 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Nga Sơn đạt hơn 3.100 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi đạt 1.685,5 tấn, sản lượng khai thác 1.430,2 tấn (khai thác biển 1.367,5 tấn).

Đầm nuôi tôm công nghiệp xã Nga Thủy (Nga Sơn).

Hiện huyện Nga Sơn đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm, cá; hướng dẫn người dân các xã ven biển vệ sinh ao hồ thả nuôi tôm sú; thu hoạch con nuôi thủy sản nước lợ, ngao nuôi trước mùa mưa bão. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn ngư dân trang bị đầy đủ các phương tiện cho tàu khai thác hải sản; thông tin dự báo ngư trường cho ngư dân khai thác, gia hạn cấp phép các phương tiện bảo đảm cho người và tàu cá hoạt động trên biển.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n171897/San-luong-khai-thac-va-nuoi-thuy-san-cua-huyen-Nga-Son–dat-hon-3100-tan