Quy hoạch gắn với thị trường trong sản xuất dưa hấu ở Nga sơn.

2372

Năm 2016, huyện Nga Sơn đã thành công với đề án xây dựng vùng thâm canh cây dưa hấu gắn với truyền thuyết Mai An Tiêm trên diện tích 20 ha. Năm 2017, huyện Nga Sơn tiếp tục mở rộng vùng chuyên canh dưa hấu lên 44 ha tại 5 xã, thị trấn; Nga Hưng, Nga Thành, Nga Yên, Nga Trung và thị trấn Nga Sơn.


Năm 2016, huyện Nga Sơn đã triển khai đề án xây dựng vùng thâm canh dưa hấu ở 3 xã: Nga Trung, Nga Yên và Nga Hưng với diện tích 20 ha. Khi tham gia đề án, các hộ được hỗ trợ 100% tiền mua giống, mua màng che phủ mặt luống và hỗ trợ kinh phí tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống dưa mới vào sản xuất nên năng suất, giá trị đạt cao. Trên cơ sở đó, năm 2017, huyện Nga Sơn tiếp tục mở rộng diện tích vùng chuyên canh dưa hấu lên trên 44 ha, ở 5 xã, thị trấn Nga Hưng, Nga Thành, Nga Yên, Nga Trung và thị trấn Nga Sơn. Đến nay, dưa hấu đang được các địa phương thu hoạch, dự kiến năng suất trung bình đạt 30 tấn /ha, thu nhập từ 180 đến 200 triệu đồng/ha.
Hiện nay, ngoài tiêu thụ trong nước, phàn lớn sản phẩm dưa hấu của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên có thông tin cho biết thị trường Trung Quốc hiện không tiêu thụ nhiều dưa hấu do nước này phát triển diện tích trồng trong nước. Để tránh bị ảnh hưởng bởi thị trường này, trong phát triển diện tích trồng dưa hấu, huyện Nga Sơn xác định không phát triển ồ ạt, phục vụ thị trường trong nước là chính , tăng cường liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp, các cửa hàng, đơn vị trên địa bàn toàn quốc về tiêu thụ sản phẩm ổn định cho người dân.

Nguồn: http://truyenhinhthanhhoa.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/kinh-te/quy-hoach-gan-voi-thi-truong-trong-san-xuat-dua-hau-o-nga-son.html