Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT thẩm định dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa

2065

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT

Trước đó, tháng 8/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Theo đó, Dự án sẽ xây dựng 25 km đường từ Nga Sơn đến Hoằng Hóa đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, rộng 12 m. Tuyến đường sẽ bắt đầu tại ranh giới giữa tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa thuộc địa phận thôn Tiến Giáp, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn và kết thúc tại vị trí giao với đường tỉnh 510 thuộc địa phận xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa.

Tổng mức đầu tư Dự án là 2.242 tỷ đồng do nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư, trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu 20%, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác tối đa 80%. UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất phương án thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất tại các huyện có tuyến đường đi qua (Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa) và tại Tp. Thanh Hóa. Trong trường hợp được Thủ tướng chấp thuận, Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2023.

Tuyến đường ven biển đoạn qua Thanh Hóa có chiều dài 96 km, trong đó các đoạn đã đầu tư và có chủ trương đầu tư dài 45 km với tổng mức đầu tư khoảng 3.980 tỷ đồng. Các đoạn chưa có quyết định chủ trương đầu tư dài 51 km, gồm đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa dài 26 km; đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn dài 10,5 km và đoạn Quảng Xương – Tĩnh Gia dài 14,5 km.

Nguồn: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-14230-pho-thu-tuong-giao-bo-khdt-tham-dinh-du-an-duong-bo-ven-bien-doan-nga-sonhoang-hoa.html